ผู้นำในด้านการบริการทำความสะอาดที่แตกต่างด้วยความเชี่ยวชาญ

ความคุ้มค่า พร้อมเครื่องมือและเคมีภัณฑ์คุณภาพสูง


UNIVERSAL CLEANING SOLUTION

Discovery & Magnificent Service Co., Ltd.
Advance Technology

chemical2

โดดเด่นและแตกต่างด้วยเครื่องมือและเคมีภัณฑ์คุณภาพสูง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการทำความสะอาดอาคารและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล สามารถให้บริการด้านการทำความสะอาดอาคารและสิ่งแวดล้อมได้ครบวงจรทั้งภายในอาคาร (Indoor) ภายนอกอาคาร (Outdoor) และระบบภูมิทัศน์แวดล้อม (Landscape)


read more
Professional Team

proteam1

เชี่ยวชาญและรู้จริงในเรื่องงานบริการทำความสะอาด ปัจจุบัน บริษัท ดีสคัฟเวอรี่ แอนด์ แม็กนิฟิเซนท์ เซอร์วิส จำกัด มีพนักงานจำนวนกว่า 3,000 คน ปฏิบัติงานกระจายกันอยู่ทั่วประเทศ มีทีมงานที่จะคอยรับฟังปัญหา ความต้องการ และคอยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรบุคลและเครื่องมือให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


read more
Best Training

training
 
เพราะคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรในบริษัท คือปัจจัยหลักที่ทำให้บริษัท ดีสคัฟเวอรี่ แอนด์ แม็กนิฟิเซนท์ เซอร์วิส จำกัด สามารถเจริญเติบโตจนเป็นผู้นำด้านการบริการ ทำความสะอาดอาคารและสิ่งแวดล้อมได้ครบวงจร ทั้งภายใน ภายนอกอาคาร และระบบภูมิทัศน์แวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆอย่างเหมาะสม


read more