ผู้นำในด้านการบริการทำความสะอาดที่แตกต่างด้วยความเชี่ยวชาญ

ความคุ้มค่า พร้อมเครื่องมือและเคมีภัณฑ์คุณภาพสูง


UNIVERSAL CLEANING SOLUTION

Discovery & Magnificent Service Co., Ltd.
Advance Technology

chemical2

โดดเด่นและแตกต่างด้วยเครื่องมือและเคมีภัณฑ์คุณภาพสูง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการทำความสะอาดอาคารและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล สามารถให้บริการด้านการทำความสะอาดอาคารและสิ่งแวดล้อมได้ครบวงจรทั้งภายในอาคาร (Indoor) ภายนอกอาคาร (Outdoor) และระบบภูมิทัศน์แวดล้อม (Landscape)


read more
Professional Team

proteam1

เชี่ยวชาญและรู้จริงในเรื่องงานบริการทำความสะอาด ปัจจุบัน บริษัท ดีสคัฟเวอรี่ แอนด์ แม็กนิฟิเซนท์ เซอร์วิส จำกัด มีพนักงานจำนวนกว่า 3,000 คน ปฏิบัติงานกระจายกันอยู่ทั่วประเทศ มีทีมงานที่จะคอยรับฟังปัญหา ความต้องการ และคอยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรบุคลและเครื่องมือให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


read more
Best Training

training
 
เพราะคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรในบริษัท คือปัจจัยหลักที่ทำให้บริษัท ดีสคัฟเวอรี่ แอนด์ แม็กนิฟิเซนท์ เซอร์วิส จำกัด สามารถเจริญเติบโตจนเป็นผู้นำด้านการบริการ ทำความสะอาดอาคารและสิ่งแวดล้อมได้ครบวงจร ทั้งภายใน ภายนอกอาคาร และระบบภูมิทัศน์แวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆอย่างเหมาะสม


read more


 

AX0-100   , MB2-708   , 70-533   , 9A0-385   , 000-105   , 70-243   , 700-037   , 200-125   , 70-463   , 70-534   , 1Z0-061   , 1Z0-060   , 2V0-621D   , 642-999   , N10-006   , 70-462   , EX200   , 70-981   , 642-732   , SSCP   , 1K0-001   , 220-801   , 98-364   , 070-410   , 200-125   , 700-501   , 350-030   , c2010-657   , 1Z0-067   , 70-483   , 200-125   , NS0-157   , 600-460   , 640-916   , 300-320   , OG0-093   , 1Z0-067   , 000-080   , 220-802   , 810-403   , 220-801   , 400-101   , 000-080   , 102-400   , 300-075   , 700-037   , 74-343   , 210-451   , 700-501   , API-580   , JN0-633   , 1Z0-144   , 70-487   , 700-037   , 70-417   , 220-802   , 000-080   , 070-331   , 70-411   , 070-487   , ADM-201   , 70-347   , M70-101   , OG0-091   , 70-697   , 350-001   , N10-006   , 400-051   , 600-455   , 070-410   , 220-901   , c2010-652   , 1Z0-060   , 9A0-385   , 70-346   , NS0-157   , JN0-360   , 300-070   , 70-347   , 98-364   , 3I0-012   , 700-037   , 642-997   , CCA-500   , 300-209   , 700-501   , 117-201   , 70-494   , 1Z0-062   , 74-678   , 70-488   , N10-006   , 700-037   , PK0-003   , API-580   , MB6-702   , 70-412   , 300-135   , JN0-332   , 3I0-012   , 70-980   ,