ผู้นำในด้านการบริการทำความสะอาดที่แตกต่างด้วยความเชี่ยวชาญ

ความคุ้มค่า พร้อมเครื่องมือและเคมีภัณฑ์คุณภาพสูง


UNIVERSAL CLEANING SOLUTION

Discovery & Magnificent Service Co., Ltd.
Advance Technology.

chemical2
 
utilizes sophisticated equipment in combination with the highest quality chemicals to effectively clean buildings in a safe and environmentally friendly way. Our company is capable of cleaning buildings of all sizes and a multitude of indoor and outdoor environments, including natural landscapes.


read more
Professional Team.

proteam1

Widely accepted as an expert in cleaning service, Discovery & Magnificent Service Co., Ltd. currently has over 3,000 employees nationwide. Here, we have a large team with professional experience who are willing to listen to your concerns, address your needs, and provide you with helpful advice, including efficiently managing the available human resource and equipment to ensure the best customer service.


read more
Best Training

training
 
Since the quality and competency of our staffs are the keys to our success as the leading integrated indoor and outdoor facilities and environmental cleaning service provider as well as efficient landscaping service, we therefore place great importance in providing adequate staff trainings as well as staff welfare.


read more